• 1. Topp tio i världen inom tio år. Skolan kräver fortsätta kunskapsreformer. Inom tio år ska vi åter ha en kunskapsskola i världsklass.
 • 2. Förstatliga skolan. Kommunaliseringen var ett misslyckande. Vi vill förstatliga skolan för att alla elever ska få samma chans, och för att alla lärare ska få resurser nog att lyckas i Sveriges viktigaste yrke. Lika självklart är det att möjligheten att välja mellan olika fristående och offentliga skolor ska värnas.
 • 3. Satsa på lärarna. En bra lärare kan förändra allt. Vi vill höja lärarlönerna, skapa fler karriärvägar och reformera lärarutbildningen för att läraryrket åter ska bli ett av de allra mest attraktiva. En omfattande satsning på att anställa lärarassistenter ska genomföras för att ge Sveriges lärare avlastning.
 • 4. Mer studiero. Alla elever ska ha ett klassrum med arbetsro där de kan koncentrera sig. Skolor ska kunna ge skriftliga ordningsomdömen, och alla klassrum ska vara mobilfria.
 • 5. Tidigare insatser och tidigare betyg. Ju tidigare skolan upptäcker att en elev behöver extra stöd desto större chans är det att hen kommer att nå kunskapsmålen. Därför ska kunskapsuppföljningen stärkas med betyg från årskurs fyra. Vi säger nej till regeringens linje att minska antalet nationella prov.
 • 6. Mer kunskap kräver mer tid i skolan. Det tar tid att lära sig. Vi vill göra grundskolan tioårig och utöka antalet lektionstimmar, bland annat i idrott och hälsa. Fler som behöver ska få chansen att gå om en årskurs.
 • 7. Stoppa skolsegregationen. Fler dåliga skolor ska stängas och de högsta lärarlönerna ska finnas i skolor i utsatta områden. Ett aktivt skolval ska införas för att öka möjligheten för alla att få önskad skola. Nyanlända elever ska fördelas ut över fler skolor, och de nyanlända elever som behöver ska få möjlighet att gå längre i skolan för att de ska lära sig svenska.
 • 8. Olika förutsättningar kräver olika upplägg. Fler elever ska kunna få särskild undervisning i smågrupper, fler speciallärare ska anställas, och specialskolorna och resursskolorna för elever med de allra största svårigheterna ska utvecklas istället för att avvecklas.
 • 9. Den som har lätt för att lära ska få lära sig mer. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och nya utmaningar. Det ska vara möjligt att som högstadieelev läsa gymnasiekurser, och att som gymnasieelev läsa högskolekurser. Skolan måste bli bättre på att utmana också särbegåvade elever.
 • 10. En gymnasieskola för alla framtider. En del vill lära sig ett yrke, andra vill förbereda sig för högskolan och några vill göra både och. Alla ska kunna välja ett gymnasieprogram som passar dem. Tvååriga yrkesprogram ska införas och alla treåriga program ska avslutas med ett nationellt examensprov.
 • 11. Bildningsresan börjar i skolan. Alla barn och unga ska få möta professionella kulturutövare i skolan och se och höra, men också själva få utöva, t.ex. teater, film och musik. Skapande Skola ska omfatta även gymnasiet. Tillgången till skolbibliotek ska stärkas och utbildade bibliotekarier ska sköta dem. Läsning av kvalitetslitteratur och klassiker ska särskilt främjas.
 • 12. Högre utbildning och forskning i världsklass. De högskoleutbildningar som har högst kvalitet ska få tillskott för att kunna anta fler, och de mest framgångsrika forskarna ska få resurser att flytta forskningsfronten framåt snabbare. Den akademiska friheten, den fria grundforskningen, möjligheten att studera på bra högskolor i hela landet och karriärvägarna för yngre forskare ska värnas och vidareutvecklas.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.