•  1. Fler enkla jobb. Ska fler få friheten att ha en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb.
 • 2. Bryt bidragsberoendet. Utanförskap och bidragsförsörjning ska inte gå i arv. Därför måste vi göra mer för att fler ska kunna lämna bidragen. Vi vill sänka skatten för den som går från försörjningsstöd till jobb, skärpa kraven på motprestation för att få bidrag och införa ett bidragstak så att det lönar sig att arbeta.
 • 3. Ingen heder i hedersförtrycket. Vi vill täppa igen luckorna i lagen för att stoppa barnoch tvångsäktenskapen. Brott med hedersmotiv ska ge högre straff och utvisning ska alltid prövas vid hedersbrott. Förortens feminister ska få stöd, och inte en krona ska ges till de organisationer som vill hindra jämställdhet och integration. Det behövs kunskapssatsningar om hedersförtryck inom polis, domstolar, skola och vård.
 • 4. Stopp för nya religiösa friskolor. Skolan ska öppna barns sinnen för hela världen – inte begränsa barnens frihet eller bidra till att bygga upp nya parallellsamhällen. Därför ska Skolinspektionen särskilt granska religiösa friskolor. Nya religiösa friskolor ska stoppas, befintliga skolor ska inte få utöka sin verksamhet och könsuppdelade lektioner ska förbjudas om det inte finns pedagogiska skäl.
 • 5. Satsa på svenskan. Svenskundervisningen ska börja dag ett i Sverige. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för nyanländas barn så att både barn och föräldrar får tid för svenskan, och öka kraven på närvaro och resultat i SFI-undervisningen och integrationsinsatser.
 • 6. Stärk medborgarskapet. Ett språk- och samhällstest ska krävas för svenskt medborgarskap. Medborgarskapet ska vara inkluderande, skapa delaktighet och ges en uppvärderad roll som ett viktigt steg i integrationsprocessen.
 • 7. Försvara jämställdheten. Samma fri- och rättigheter ska gälla alla kvinnor och män som bor i vårt land. Både kvinnor och män ska mötas av samma förväntningar från samhället på att jobba, försörja sig och stå på egna ben. Även föräldralediga ska lära sig svenska.
 • 8. Bättre integration för tryggare förorter. Människors frihet ska försvaras oavsett var de bor. Fler poliser, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter i förorten ska stärka tilliten, friheten, rättsstaten och integrationen. Arbetet mot den våldsbejakande extremismen måste stärkas. Positiva spiraler startar när fler i förorten ges förutsättningar att äga sitt boende.
 • 9. Begränsa EBO. EBO ska reformeras. Liberalerna föreslår ett tillfälligt stopp för asylsökande att själv ordna boende i kommuner eller områden som har väldigt stor trångboddhet.
 • 10. En human asylpolitik som fungerar. Sverige ska ta sitt ansvar, och andra länder sitt för människor på flykt. Därför ska EU ha gemensamma asylregler. I väntan på gemensamma 9 LIBERALERNAS VALMANIFEST 2018 EU-regler ska vår lagstiftning ligga mer i linje med andra EU-länders. Asylpolitiken ska bygga på både humanism och realism. I Sverige ska asylsökande med skyddsskäl få stanna, medan de utan ska lämna landet. Vi är därför emot regeringens rättsosäkra lag som låter 9 000 vuxna som redan fått eller skulle få avslag ändå få vara kvar i Sverige. Barnfamiljer ska kunna återförenas.
 • 11. Slut med de tvära kasten. Sverige behöver en långsiktigt hållbar asylpolitik. Vi vill tillsätta en parlamentarisk utredning och där nå en överenskommelse om framtidens asylpolitik mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Fram tills det att en blocköverskridande överenskommelse är på plats ska den tillfälliga asyllagstiftningen förlängas.
 • 12. Välkommen, du som vill jobba. Det är bra för Sverige om fler vill komma hit för arbete eller studier. Därför ska det gå snabbare att få arbetstillstånd, och vara enklare att stanna kvar efter högskolestudier. Vi vill stoppa kompetensutvisningarna, införa ett särskilt start-up-visum för entreprenörer och låta högkvalificerade personer lättare kunna komma till Sverige.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.